گالن‌های 10 لیتری

گروه تولیدی کاواک
گالن ۱۰ لیتری دکمه دار
گالن ۱۰ لیتری آلمانی دهانه بزرگ
گالن ۱۰ لیتری هلالی
گالن ۱۰ لیتری صنعتی
گالن ۱۰ لیتری کتابی