گالن 3.75 لیتری هلالی

محدوده وزن (گرم)حجم (لیتر)
طول (میلیمتر)عرض (میلیمتر)ارتفاع (میلیمتر)قطردهانه داخل (میلیمتر)قطر دهانه بیرون (میلیمتر)
175-1953/852201002753242

حجم ظروف با آب و پر شده تا زیر گلویی هر ظرف محاسبه شده است

سایر محصولات این گروه

گالن ۳٫۷۵ لیتری هلالی
گروه تولیدی کاواک