گالن‌های 5 لیتری

گالن ۵ لیتری آلمانی
گالن ۵ لیتری دکمه دار
گالن ۵ لیتری هشت ضلعی