گالن‌های 20 لیتری

گروه تولیدی کاواک
گالن ۲۰ لیتری آلمانی
گالن ۲۰ لیتری دکمه دار
گالن ۲۰ لیتری دکمه دار صنعتی
گالن ۲۰ لیتری هلالی
گالن ۲۰ لیتری دهانه ۱۰۰
گالن ۲۰ لیتری تخم مرغی