گالن ۲۰ لیتری هلالی

محدوده وزن (گرم)حجم (لیتر)
طول (میلیمتر)عرض (میلیمتر)ارتفاع (میلیمتر)قطردهانه داخل (میلیمتر)قطر دهانه بیرون (میلیمتر)
800-140020/53002403804555

حجم ظروف با آب و پر شده تا زیر گلویی هر ظرف محاسبه شده است

سایر محصولات این گروه

گروه تولیدی کاواک
گالن ۲۰ لیتری آلمانی
گالن ۲۰ لیتری دکمه دار
گالن ۲۰ لیتری دکمه دار صنعتی
گالن ۲۰ لیتری هلالی
گالن ۲۰ لیتری دهانه ۱۰۰
گالن ۲۰ لیتری تخم مرغی