گالن ۱۰ لیتری صنعتی

محدوده وزن (گرم)حجم (لیتر)
طول (میلیمتر)عرض (میلیمتر)ارتفاع (میلیمتر)قطردهانه داخل (میلیمتر)قطر دهانه بیرون (میلیمتر)
50010/82202203253242

حجم ظروف با آب و پر شده تا زیر گلویی هر ظرف محاسبه شده است

سایر محصولات این گروه

گروه تولیدی کاواک
گالن ۱۰ لیتری دکمه دار
گالن ۱۰ لیتری آلمانی دهانه بزرگ
گالن ۱۰ لیتری هلالی
گالن ۱۰ لیتری صنعتی
گالن ۱۰ لیتری کتابی